สนามแข่งขัน

สนามแข่งขันมีขนาด 7.2 เมตร. x 4.8 เมตร

Download ไฟล์สนามแข่งขันแบบ 2 มิติ อัตรส่วน 1:2 (50%)

>>> Download ไฟล์สนามรูปแบบ PDF

>>> Download ไฟล์สนามรูปแบบ AI

Download ไฟล์สนามแข่งขันแบบ 3 มิติ เปิดด้วยโปรแกรม SketchUp เท่านั้น (ไฟล์ประมาณ 1.2 GB)

>>> Download ไฟล์สนามสำหรับ SketchUp