ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

หากต้องการแก้ไขข้อมูลขอให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งข้อมูลโดยละเอียดเข้ามาที่อีเมล์ phuwasit@p-robotics.net

ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ไม่เกิน 17.00 น.
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์โทร 086-399-9962 ในวันและเวลาราชการ